Verantwoord ondernemen: vanzelfsprekend

Of het nu gaat om onze rol als werknemer, die van leverancier of als onderdeel van de maatschappij: bij Albers Transport nemen we onze verantwoordelijkheid als onderneming serieus. Zo investeren we voortdurend in nieuw materieel om ons brandstofverbruik te verlagen. Ook plannen we zo slim en efficiënt mogelijk, om ‘lege’ kilometers te voorkomen. Op deze manier beperken we de footprint van onze werkzaamheden tot een minimum.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens Albers Transport

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met de drie P’s: het zit in ons DNA. In ons werk richten  we ons op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People) en binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). Duurzaamheid is bij Albers Transport dan ook al jarenlang een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit doen we op de volgende manieren:

Profit

  • We zorgen voor optimaal brandstofverbruik.
  • We realiseren een hoge beladingsgraad van onze wagens.
  • We werken met een Transport Management Systeem voor een optimale planning en automatische orderaanmelding en -afhandeling.

People

  • We zijn in het bezit van de VCA-veiligheidscertificaten.
  • We werken met Code 95, met aandacht voor veilig werken tijdens trainingen.
  • Onze medewerkers voorzien we van alle mogelijke veiligheidsmiddelen (PBM).

Planet

  • We realiseren een lage CO2-uitstoot dankzij de nieuwste transportmiddelen.
  • We passen ons aan de milieuwensen van onze klanten aan.
  • Onze nieuwste voertuigen zijn voorzien van geluidsreductie.
  • Het onderhoud en de uitstraling van ons materiaal houden we op hoog niveau.

Veilig op weg

Veilig vervoeren, laden en lossen
Veilig werken, onderweg en op locatie: hier besteden we veel aandacht aan. Zo controleren we altijd nauwkeurig of de lading veilig vaststaat en dat het laden en lossen op een veilige manier gebeurt. U kunt er dus zeker van zijn dat we uw producten vakkundig vervoeren en afleveren. Om de transportveiligheid te waarborgen, hanteren we de volgende maatstaven:

Al onze chauffeurs hebben een VCA-certificaat
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Een VCA-certificaat is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Om veilige omstandigheden te garanderen, moeten zij beschikken over basiskennis als het gaat om veiligheid. Bovendien gelden er voor ons als werkgever wettelijke verplichtingen rondom voorlichting en instructie. Al onze chauffeurs kunnen en mogen dus laden en lossen bij VCA-gecertificeerde bedrijven. Een veilig idee.

Al onze voertuigen zijn voorzien van de juiste spanbanden, opvulblokken ter voorkoming van ladingschuiven en antislipmatten
Meerdere ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Het is dan ook belangrijk dat elke chauffeur het laden, stuwen en verankeren voor aanvang van de rit goed uitvoert. Dit voorkomt dat de lading gaat schuiven en garandeert een veilig en schadevrij vervoer. Ook na het lossen van een deel van de lading zorgen onze chauffeurs dat de nog aanwezige lading opnieuw wordt gestuwd en verankerd.

Verzekerd op weg

Verzekerd van een nette afhandeling
Albers Transport is verzekerd volgens de AVC-condities. Ontstaat er – ondanks al onze voorzorgsmaatregelen – toch schade? Dan nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid: we handelen de schade, in voorkomende gevallen, buiten de AVC-condities netjes af.

Onze certificaten

Lean and Green
VCA certificaat